Autorami zdjęć z 2011r. są: Ewa Felsztyńska-Korpalska, Marta Wolska i Rafał Siwik.

Autorem zdjęć z 2010r. jest Bogdan Stawarz.